Klub Małego Aktora , warsztaty dla dzieci w wieku 4-6

Doskonała okazja do zabawy, wcielania się w różne role i odgrywania wymyślonych scen, ale również kształtowania umiejętności posługiwania się językiem ojczystym w zakresie mówienia prozy, recytacji poezji; wyrażania przeżyć, nastrojów, emocji za pomocą gestów, ruchów, mimiki.

 

Warsztaty teatralne rozwijają koordynację wzrokowo-słuchowo-motoryczną, wspaniale rozbudzają wyobraźnię sceniczną i scenograficzną, wspomagają w rozwijaniu działań plastycznych i rozwiązań dekoratorskich poprzez wspólne tworzenie scenografii, lalek, czy rekwizytów. Towarzyszy temu także kształtowanie umiejętności odreagowania stresów; rozwijanie zdolności i zaspokajanie potrzeb twórczych przez poznawanie różnorodnych form ekspresji oraz kształtowanie dobrych postaw społecznych i uwrażliwianie na sztukę do kulturalnego spędzania wolnego czasu..
zajęcia grupowe-koszt: 45 zł na m-c.
Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu: w poniedziałki – godz. 18.00 – 20:00, sala 49 (2h lekcyjne + przerwa)
oraz w środy  godz.:16.00 – 18:00, sala kameralna ze sceną (2h lekcyjne + przerwa).

 

oraz
GRY I ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
Bawimy sie po angielsku! Zajęcia obejmują gry i zabawy, zajęcia plastyczne oraz naukę języka angielskiego w formie gier, rymowanek oraz piosenek. Praca z kolorowym podręcznikiem monitorującym postępy dzieci oraz interaktywne zabawy z dialogami w języku angielskim.
zajęcia grupowe –koszt: 55 zł miesięcznie
Zajęcia odbywają się w poniedziałki o godz. 1600 – 18:00 (2h lekcyjne + przerwa)
lub w środy o godz. 18.00 – 20:00 (2h lekcyjne + przerwa),  sala 49.
Oba warsztaty prowadzi:
mgr inż. Mariola Rodzik-Ziemiańska – trenerka, instruktorka pracy z głosem i oddechem, wokalistka formacji Zawiało, aktorka; realizatorka wielu projektów kulturalno-społecznych oraz warsztatów, założycielka Portu Sztuki. Swoją pracę w pedagogice opiera głównie na otwarciu się na dialog i stymulowanie aktywności dziecka w oparciu o edukację pozaformalną, nacechowaną elastycznością struktury procesu nauczania oraz dobrowolnością uczestnictwa.
Zapraszamy!
Zapisy: Osobiście lub w Sekretariacie Fundacji EDF Polska (ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik)
lub telefonicznie 32 739 1898  (Sekretariat czynny: poniedziałek – piątek: 10.00 – 18.00)
http://fundacja.edf.pl/

 

 

Author: Reaktor

Share This Post On